De ontwikkeling van een kind vanuit een spirituele visie bekeken..

Vanuit een spiritueel perspectief bekeken, komen wij allen (als ziel zijnde) vanuit ‘de bron’ hier op aarde. We kiezen twee liefdevolle ouders uit, waarbij we in een foetus zullen incarneren. Vanuit ‘de aardse’ wetenschap bekeken doorloopt een baby verschillende ontwikkelingsfasen met betrekking tot: de cognitieve-, motorische-, sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling. Diverse pedagogen gaan er vanuit dat een baby als een ‘onbeschreven blad’ ter wereld komt en zich gaandeweg in het leven steeds verder ontwikkelt. Er zijn vele pedagogen die de ontwikkeling van een kind proberen te verklaren en te begrijpen.

Binnen mijn opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker en tijdens mijn huidige opleiding tot leraar basisschool kreeg ik boeken aangereikt, lesstof aangereikt met betrekking tot de ontwikkeling van een kind. Gedurende mijn opleiding heb ik verschillende keren twijfels getrokken bij wat er ‘in de boeken’ geschreven staat. Ik kon hier wel uren over filosoferen: ‘Wanneer alles in het leven ooit is bedacht door de mens, waar houdt het dan op? Wie zegt dat alles wat er in een lesboek geschreven staat de enige waarheid is?’ ‘We worden dus ‘leeg’ geboren en ontwikkelen ons als mens zijnde, waardoor we steeds wijzer worden, maar wat als het juist andersom is?’

De laatste vraag heeft zich verder ontwikkelt en geresulteerd tot deze blog. Mijn (spirituele) visie op de ontwikkeling van een kind luidt: Wanneer we allen vanuit ‘de bron’ zijn gekomen, dan zou je dus kunnen stellen, dat alles wat nog het dichtst bij ‘de bron’ staat pure waarheid is, nog puur in zijn oorsprong. We zouden dus veel beter moeten luisteren naar wat jonge kinderen te vertellen hebben. De mensheid heeft alles wat betrekking heeft op het gedrag van kinderen vanuit ‘de aardse wetenschap’ willen verklaren. Overal hebben we een naam aangegeven en in een hokje gestopt, zodat het ergens bij hoort en het ‘tastbaar’ wordt. Enkele voorbeeldsituaties:

– Wanneer een kind van 5 jaar ons vertelt, dat zijn stoel en tafel ‘leeft’ en vervolgens wanneer hij zijn been tegen de tafel stoot zegt dat ‘de tafel hem pijn heeft gedaan’, dan wordt dit verklaart onder de ontwikkelingsfase ‘het magisch denken’. Vanuit een spiritueel perspectief zou je kunnen zeggen, dat hetzelfde kind nog helemaal begrijpt dat alles in werkelijkheid ‘puur energie’ is en alles inderdaad leeft.

-De ontwikkelingspsychologie heeft ontdekt dat een kind van 3 jaar steeds meer een ik-besef krijgt. Voorafgaand aan dit ik-besef zeggen kinderen nog ‘Martijn wil een snoepje, ipv: Ik wil een snoepje’. Ook herkennen zij zichzelf nog niet als hun eigen persoon in de spiegel. Vanaf hun 3e levensjaar beseffen zij dat ze een ‘eigen wil’ hebben en gaan hier ook gebruik van maken. Dit resulteert zich in ‘de koppigheidsfase’. Vanuit een spiritueel perspectief zou je kunnen zeggen, dat kinderen nog gewoon ‘een eenheidsbewustzijn’ hebben. Ze ervaren nog wat we allen ‘in de bron’ ervaren. Ze ervaren nog dat iedereen op aarde eigenlijk 1 is. Ze ervaren nog hun werkelijke ziel en zijn nog niet helemaal versmolten met het lichaam.

-Een pasgeboren baby kan niet het hele lichaam bewegen. Hierin zie je een duidelijk proces naarmate een baby ouder wordt: een baby tilt het hoofd even op, tilt het hoofd langer op en kan het draaien, houdt het hoofd in balans, gaat rollen (van buik naar rug en van rug naar buik), gaat grijpen naar speelgoed etc etc etc. Hier zijn cognitieve- en motorische verklaringen aan gegeven, maar vanuit een spiritueel perspectief zou je kunnen zeggen, dat een ziel steeds beter versmolten raakt met het aardse lichaam. Het raakt langzamerhand zijn eenheidsbewustzijn kwijt en raakt geïdentificeerd met het aardse lichaam.

-Ook de taalontwikkeling kun je op deze wijze bekijken. In ‘de bron’ zouden wij dus niet kunnen spreken, als we dit als baby zijnde nog niet kunnen. Een baby bevindt zich in een fase, waarbij ‘de tast’ een hele belangrijke rol speelt. Baby’s hebben veel behoefte aan knuffels en aanrakingen van hun verzorgers, zodat zij getroost kunnen worden. Je zou nu kunnen stellen, dat wij als ziel zijnde alleen maar kunnen voelen in ‘de bron’.

-Tijdsbesef, nog zo’n interessant onderwerp! We leren allen op de basisschool klokkijken en ontwikkelen een tijdsbesef. Een pasgeboren baby heeft dit besef nog niet, zou je dan niet kunnen stellen dat ‘tijd’ helemaal niet bestaat? Dat de mensheid dit zelf heeft bedacht om structuur aan het leven te brengen.

Ik vind het ontzettend interessant om met deze ‘nieuwe bril’ te kijken naar de ontwikkeling van een kind. Zouden we vanuit dit perspectief niet veel meer te weten kunnen komen over onze oorsprong, over talloze levensvragen. We zoeken het in de wetenschap, in religies, in boeken, maar wat nu als we helemaal niet hoeven te zoeken? Wat nu als alle antwoorden liggen in de ontwikkeling van een kind? Hoe dichter bij de bron, hoe dichter bij de oorsprong, hoe wijzer.

Leuk, die ‘nieuwe bril’, maar wat kunnen we er allemaal mee:

De ontwikkeling van een kind zou op een andere wijze gestimuleerd kunnen worden (bijv: de nadruk leggen op het versmeltingsproces, zodat een kind het lichaam beter kan besturen)
Gedragsproblemen (zoals ADHD etc) zouden vanuit een andere perspectief bekeken en behandeld worden. (Zouden deze kinderen niet gewoon het hele incarnatieproces nog niet kunnen accepteren en begrijpen, waardoor zij overprikkeld raken?)
Angsten voor ‘de dood’ kunnen weggenomen worden, wanneer we beseffen dat we werkelijk een ziel zijn die eeuwig voort leeft. Wat een prachtige ontwikkeling zou het kunnen zijn, als al die gevolgen van die angst ook daarmee worden weg genomen.
Met het besef dat we in ‘de bron’ alleen maar konden voelen, zou je kunnen stellen dat ons gevoel, ons werkelijke ‘ik’ is. Met deze visie zouden we kunnen leren, dat je gevoel belangrijker is dan ‘je verstand/ego/gedachten’.
Ook kinderen met beperkingen kunnen we benaderen vanuit de wetenschap dat zij wel heel goed met hun ziel zouden kunnen voelen.
Deze inzichten zijn pas het begin van talloze prachtige ontwikkelingen. Ik zal deze lijst in de loop der tijd aanvullen en mijn website vanuit deze visie uitbreiden.

Namasté


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.